KIMONO

Our vision of a modern kimono -  chic or urban -